Temat 9 Specjalne akordy

Po zapoznaniu się z dwoma głównymi akordami, durowym i mollowym, przyjrzyjmy się jeszcze dwóm, które nadal są uważane za ważne. To są akordy o dziwnej nazwie. Jeden nazywa się akordem zwiększonym, a drugi akordem zmniejszonym i są one nieco podobne do dwóch akordów głównych: akord zwiększony pochodzi z akordu durowego, a akord zmniejszony pochodzi z akordu molowego. Wzmocniony akord C jest tworzony przez nuty: C; MI; G# Zmniejszony akord C tworzą nuty: C; Eb; gb Ich reprezentacja na kole kolorów podkreśla szczególne cechy.

Powiększony akord C jest reprezentowany przez trójkąt równoboczny. Ponieważ w trójkącie równobocznym wszystkie boki i kąty są do siebie przystające, rozszerzona triada jest również utworzona przez te same odstępy między nutami, które ją tworzą. Patrząc na rysunek, widać, że półtony między nutami tworzącymi ten akord wynoszą zawsze 4 (czyli 2 T). Co więcej, symetria figury oznacza, że ten akord można nazwać, zaczynając od każdej nuty, która go tworzy, tak jak trójkąt równoboczny pozostaje taki sam, niezależnie od tego, czy bok jest uważany za jego podstawę. A więc: (C-E-G#) = (E-G#-C) = (G#-C-E) = (C-E-G#) itd. Uogólniając, moglibyśmy powiedzieć, że: Trójkąt równoboczny = cięciwa rozszerzona. Teraz, biorąc pod uwagę dwunastokąt foremny wpisany w obwód i biorąc wierzchołki dwunastokąta za wierzchołki trójkąta równobocznego, można zbudować tylko 4 różne trójkąty równoboczne. W ten sam sposób możemy zbudować tylko cztery różne akordy rozszerzone, którymi będą: C aug, C# aug; D sierp i D# sier. Następnym akordem będzie E, ale, jak widzieliśmy, pokrywa się on z C (ten sam trójkąt równoboczny). Oto prezentacja 4 różnych trójkątów równobocznych (i akordów).

Zamiast tego zmniejszony akord jest reprezentowany przez trójkąt równoramienny. Przyjrzyjmy się temu:

Formuła interwałowa tej triady, jak można wywnioskować z rysunku, to: C-Eb = 3 st Eb-Gb = 3 st G-C = 6 st Równa odległość między C-Eb i Eb-Solb tworzy trójkąt równoramienny. Jednak jest to również trójkąt prostokątny, ponieważ bok G-C pokrywa się ze średnicą. Rzeczywiście, geometria uczy nas, że jeśli trójkąt wpisany w obwód ma bok pokrywający się ze średnicą, to jest to zawsze trójkąt prostokątny. Uogólniając, możemy powiedzieć, że: prawy trójkąt równoramienny w postaci 3-3-6 = akord zmniejszony.

Podaj poprawną nazwę tego akordu zmniejszonego