Temat 5 Zalecane działania

Czas trwania: 5-10 minut 

Organizacja Uczestnicy mogą wykonać tę czynność indywidualnie, w zależności od zdolności motorycznych każdego uczestnika, stojąc lub siedząc. Celem tego ćwiczenia jest umożliwienie uczestnikom eksperymentowania z własnym ciałem i poprawa ich propriocepcji.

Krok po kroku: DOTKNIJ NOS

 1. Z zamkniętymi oczami uczestnicy rozkładają ręce.
 2. Kiedy nauczyciel tak powie, powinni spróbować dotknąć swoich nosów naprzemiennymi rękami.

DOTKNIJ RAMIONA

 1. Z zamkniętymi oczami uczestnicy rozkładają ręce.
 2. Kiedy nauczyciel tak powie, powinni spróbować dotknąć swoich ramion naprzemiennymi rękami.

DOTKNIJ KOLANA

 1. Z zamkniętymi oczami uczestnicy rozkładają ręce.
 2. Powinni spróbować podnieść jedno kolano i spróbować dotknąć go przeciwną ręką.

Czas trwania: 10’ Organizacja Uczestnicy są podzieleni na 4 grupy, które znajdują się w najbardziej zewnętrznej części sali, w różnych punktach. Najlepiej, aby sala lekcyjna była otwarta.

 Krok po kroku:

 1. Podziel uczniów na 4 grupy.
 2. Podziel grupy w klasie.
 3. Przypisz typ atomu do każdej grupy (wodór, tlen, węgiel i azot).
 4. Każdy atom będzie poruszał się w zależności od liczby wiązań, które może utworzyć:
  1. Wodór: może tworzyć 1 wiązanie. Np. poruszają jedną ręką w górę iw dół.
  2. Tlen: może tworzyć 2 wiązania. Np. poruszają obiema rękami w górę iw dół.
  3. Azot: może tworzyć 3 wiązania. Np. Poruszają obiema rękami i głową w górę iw dół.
  4. Węgiel: może tworzyć 4 wiązania. Np. Poruszają obiema rękami w górę iw dół, ale mogą łączyć dwa wiązania. 5. Każda grupa powinna znajdować się w swoim obszarze i wykonywać swoje ruchy bez zatrzymywania się, dopóki nauczyciel nie pokaże molekuły, następnie grupy, które pojawiają się w tej cząsteczce, powinny przejść na środek sali i zsynchronizować swoje ruchy, aby utworzyć molekuły. (Podczas wszystkich ruchów uczestnicy powinni wykonywać ruch bez zatrzymywania się).
 5. Gdy molekuły zostaną utworzone, opuszczą obszar centralny. UWAGA: W tym ćwiczeniu zaczynamy intuicyjnie wprowadzać uczestników w temat przestrzeni w tańcu i rytmu, ponieważ muszą się ze sobą zsynchronizować. Uwzględniono przykłady cząsteczek, które można utworzyć z proponowanych atomów, w tym wiązań między nimi

Czas trwania: 5-10’

Uczniowie w dużym kole wyrażają, jak się czuli lub co zrozumieli