Temat 5 Zalecane działania

Czas trwania: 20 minut

Organizacja:

Uczestnicy podzieleni na grupy mają za zadanie stworzyć krótką choreografię, w której będą reprezentować daną reakcję. Krok po kroku:

  1. Pokazane są co najmniej dwie różne reakcje.
  2. Uczestnicy zostają podzieleni na grupy robocze (powinny być na tyle liczne, aby pomieścić wszystkie składniki lub wszystkie atomy składników).
  3. Grupa powinna stworzyć małą choreografię zgodnie z etapami tworzenia choreografii.
  4. Każda grupa odegra swoją reakcję, a reszta spróbuje ją odgadnąć. (Mogą być tak długie, jak zdecydują uczestnicy)

Przykłady

Proponuje się następujące przykładowe reakcje

  • Reakcja spalania metanu

CH4 (gas) + 2O2(gas) →CO2 (gas) + 2H2O (gas)

  • Reakcja rozpadu amoniaku

3H2(gas)+N2 (gas)↔ 2NH3(gas)

  • Reakcja tworzenia się wody

2H2(gas) + O2(gas)→H2O(gas)

Czas trwania: 5-10 minut

Uczniowie w dużym kole wyrażają, jak się czuli lub co zrozumieli.