Temat 5 Działania symulacyjne

Każdy uczeń stoi przed innym uczniem (para: „odbicie lustrzane” siebie). Granica/linia jest ustawiona między nimi, aby się nie dotykały. Podążając za rytmem muzyki postrzeganym przez każdego ucznia lub podążając (bez muzyki) za wewnętrznym rytmem osobistym, jeden zaczyna robić to, co robi drugi: serię ruchów i ekspresji). Wszyscy uczniowie lub więcej niż jedna para mogą być umieszczeni po obu stronach jednej długiej linii, która może dzielić klasę/salę. Jednoczesne „odbicie lustrzane” i jednoczesna reprodukcja ruchów i ekspresji stwarzają poczucie dużego miejskiego żywego organizmu, który porusza się i wyraża w pewnych ramach.

Czas trwania aktywności: 15-20′

Ocena jednostki

Czas trwania: 5-10’ Uczniowie w dużym kole wyrażają, jak się czuli lub co zrozumieli.