Temat 5 Działania symulacyjne

Cała klasa stoi pod ścianą sali, nie mając widoczności do tyłu. Osoba staje za nimi i zaczyna wydawać dźwięki tak, jak chce (piosenka, słowa, dźwięki w tempie i głośności, które chcą w ciągłym przepływie). Wszyscy pozostali uczniowie zaczynają fizycznie reagować na bodziec dźwiękowy, tak jakby słuchali wibracji, rytmu i jakości dźwięku. Osoba wydająca dźwięki może cały czas zmieniać się z kimś innym.

Czas trwania aktywności: 10-12′

Uczniowie dzielą się na dwie grupy w liniach prostych, trzymając się za ręce. Jeden uczeń stoi pomiędzy dwiema grupami/rzędami. Każda grupa zaczyna tworzyć dźwięk. Grupa z najgłośniejszym dźwiękiem zachęci ucznia do udania się w jej kierunku. Czas trwania aktywności: 10-12′

Czas trwania: 5-10’ Uczniowie w dużym kole wyrażają, jak się czuli lub co zrozumieli.