Temat 4 Techniki muzyczne

Pisanie piosenek może pomóc uczniom zapamiętać ważne informacje, takie jak nowe terminy techniczne lub kluczowe pojęcia. Podstawiając informacje do muzyki, uczniowie są bardziej skłonni do zapamiętania ich na dłużej. Na przykład możesz napisać piosenkę o funkcjach robotów lub ich komponentach. Oto kilka praktycznych wskazówek dotyczących włączania pisania piosenek do zajęć STEM: burza mózgów słownictwa i pojęć związanych z STEM rozwijanie melodii pisanie tekstów .W klasie nauczyciel może przedstawić rubrykę do oceny projektów pisania piosenek przez uczniów w oparciu o określone kryteria, takie jak kreatywność, dokładność z uwzględnieniem koncepcji STEM i autentyczność.

Kontynuacja

Skecze muzyczne to kolejna technika oparta na muzyce, którą można wykorzystać podczas nauczania STEM. Odnosi się do wykorzystania krótkich występów, które łączą muzykę i opowiadanie historii, aby uczyć lub przekazywać wiadomość. Zazwyczaj są one pisane, ćwiczone i wykonywane przez uczniów w klasie lub w środowisku edukacyjnym. Skecze muzyczne mogą być humorystyczne lub poważne, w zależności od nauczanego tematu. Znajdź poniżej przykład zarówno poważnego skeczu muzycznego, jak i bardziej humorystycznego.

Poważnie: cyberbezpieczeństwo.

W skeczu mogą występować postacie, które padają ofiarą cyberataków, takich jak oszustwa typu phishing lub kradzież tożsamości. Muzyka może być napięta i dramatyczna, a teksty wyjaśniają ryzyko związane z udostępnianiem poufnych informacji online oraz kroki, które można podjąć, aby zapobiec cyberatakom.

Humorystyczny: kodowanie

W skeczu mogą występować postacie, które uczą się kodować, na przykład uczeń, który ciągle otrzymuje komunikaty o błędach, lub nauczyciel, który jest nowy w temacie. Muzyka może być optymistyczna i zabawna, a teksty wyjaśniają podstawowe pojęcia związane z kodowaniem, takie jak zmienne i pętle. Na przykład piosenka „If-Then Statements” może być chwytliwym sposobem nauczania podstaw logiki warunkowej w programowaniu.