Temat 4 Przestrzeń w tańcu

Przestrzeń i wykorzystanie przestrzeni to temat poruszany w tańcu. Według Rudolfa Labana przestrzeń osobista tancerza to obszar bezpośrednio wokół ciała, zwany kinesferą. Jest to zdefiniowane jako wyimaginowana sfera wokół niego, której środki zawsze się pokrywają i której maksymalny zasięg osiągają segmenty ciała. Obszar ten staje się mniejszy lub większy, gdy tancerz porusza się i zmienia pozycję. Inne rodzaje przestrzeni wykorzystywanych w tańcu to przestrzeń aktywna i przestrzeń performansu/ występu. Przestrzeń aktywna to temat abstrakcyjny, który pojawia się, gdy sama przestrzeń nabiera istotnego znaczenia, czyli sprawia, że performans/ występ jest tym, czym jest ze względu na przestrzeń, w której się odbywa. Przestrzeń performansu/ występu odnosi się po prostu do obszaru, w którym odbywa się taniec.