Temat 4 Praktyka teatralna: „Odbicie lustrzane” (Ukierunkowana improwizacja teatralna)

Skoncentruj się na odzwierciedleniu aktu, aby zrozumieć funkcję lub projekt we wszystkim. Jedna osoba jest stałą (punktem odniesienia), a pozostali uczniowie naśladują każde działanie. Ewolucyjna trajektoria ma na celu przejście od imitacji do innowacyjnej ekspresji poprzez ustanowienie naszego unikalnego podejścia. Od obserwacji i naśladownictwa do kreacji.