Temat 3 Współrzędne

W muzyce współrzędne to: 1) czas w zakresie translacji poziomej lub kolejności uderzeń 2) interwały muzyczne (patrz lekcja 2), które zamiast tego wskazują pionowe przesunięcie wzdłuż pięciolinii Z praktycznego punktu widzenia nie jest to zbyt skomplikowane. Wróćmy do naszej gamy C-dur i pamiętajmy, że: C-D = sekunda (2 st) C-E = trzecia (4 st) C-F = czwarta (5 st) C-G = piąty (7 st) C-A = szósty (9 st) C-B = siódmy (11 st) C-C (górna oktawa) = oktawa (12sT)

Na przykład powiedzenie, że transponujemy nuty pierwszego taktu Frère Jacquesa drugim, oznacza, że pierwsza nuta nie będzie już C, ale drugą, tj. D. W tym momencie kolejne nuty będą podążać za tą samą logiką kompozycji co oryginalna melodia. Zobaczmy wynik:  W pierwszym takcie nuty to C (1) D (2) E (3) C (1); w drugim takcie pierwotna melodia została podniesiona o sekundę, tj. począwszy od drugiej nuty względem C, ale po wykonaniu tego następstwo interwałów względem D będzie zawsze: D (1) E (2) F (3) R ( 1). Zaczynając od początkowej melodii, nowa melodia została wygenerowana w procesie matematyczno-geometrycznym