Temat 3 Techniki wspierające kreatywność

  1. Burza mózgów: to metoda grupowego rozwiązywania problemów, która polega na spontanicznym wkładzie kreatywnych pomysłów i rozwiązań. Ważny jest moderator, ograniczony czas i określony cel.
  2. PNI: ta technika jest przydatna na etapie inkubacji, kiedy pomysły zostały już określone, aby skoncentrować się na pracy. Celem jest określenie pozytywnych, negatywnych lub interesujących punktów każdej z propozycji.
  3. 4x4x4: ta technika służy do tworzenia i selekcji pomysłów. Przeprowadza się go w trzech etapach, w pierwszym indywidualnie uczestnicy tworzą listę 4 pomysłów na dany temat, w drugim etapie w parach wybierane są 4 pomysły spośród wszystkich, w ostatnim etapie wybierane są 4 pomysły ze wszystkich propozycje.