Temat 3 Studium przypadku: obrazy Bernardo Belotto wspierające odbudowę  warszawskiej Starówki zniszczonej podczas II wojny światowej

Podczas II wojny światowej stolica Polski, Warszawa, została doszczętnie zniszczona.

Na szczęście część dzieł sztuki i dokumentacji udało się ewakuować i uratować przed zniszczeniem miasta.

Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy wydawało się, że stolica Polski już nigdy nie zostanie odbudowana, w latach 50. polscy architekci i konserwatorzy dzieł sztuki studiowali twórczość Canaletta (Bernardo Bellotto) i innych artystów, aby lepiej zrozumieć pierwotną architekturę i układ urbanistyczny Stare Miasto przed jego zniszczeniem.

Wsparło to znacząco odbudowę Starego Miasta, pozwoliło na  odtworzonie wielu zabytkowych budynków, ulic i placów.

Włoski artysta Bernardo Belotto (1721-1780) znany też jako Canaletto jak jego wuj i podobnie jak on zafascynowany był malarstwem wedutowym. Działał w Wenecji, mieście swojego urodzenia.

Jak wielu ówczesnych artystów, oferował swoje usługi także w innych miastach, m.in. w Wiedniu, Dreźnie czy Monachium, tworząc widoki tych miast. W 1763 roku praca Bellotto straciła na znaczeniu w Dreźnie, dlatego zdecydował się szukać pracy w Petersburgu na dworze carycy Katarzyny II. Ale otrzymał propozycję  od nowo wybranego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, objęcia roli nadwornego malarza w Warszawie. Przebywał tam przez 16 lat, od 1768 do śmierci w 1780.

Pracując w Warszawie Belotto wykonał 30 obrazów Warszawy i Pałacu w Wilanowie. Były to bardzo dokładne obrazy poszczególnych miejsc i budynków miasta.

Jego obrazy, ale także fotografie i rysunki innych artystów pozwoliły na niesamowitą rekonstrukcję starego miasta Warszawy.

Jednak odbudowa Warszawy po II wojnie światowej dotyczyła nie tylko Starego Miasta, ale także innych dzielnic i była procesem wyjątkowym, choć czasem kontrowersyjnym.

Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, Widok kościoła Bernardynów i Kolumny Zygmunta III z drogi prowadzącej nad Wisłę, między 1768 a 1770 rokiem, Zamek Królewski w Warszawie

Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, Kościół Św. Krzyża w Warszawie, 1778, Zamek Królewski w Warszawie

Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, Widok z Krakowskiego Przedmieścia, ulicy prowadzącej na plac Zamkowy, 1774, Zamek Królewski w Warszawie