Temat 3 Reakcje egzotermiczne lub endotermiczne

Występują  reakcje chemiczne, które muszą otrzymać energię w postaci ciepła, aby zaszły, ten typ reakcji nazywa się endotermicznym, czyli jeśli umieścimy termometr wewnątrz obiektu/ciała reakcji zobaczymy, jak spada temperatura (na przykład reakcje fotosyntezy w roślinach ). Z drugiej strony istnieją reakcje, w których temperatura wzrasta w miarę przebiegu reakcji i są to tak zwane reakcje egzotermiczne (np. reakcja spalania).