Temat 3 Prezentacja materiałów edukacyjnych

[Materiał: Druga klasa gimnazjum (B3.5)]

Czas trwania: 5-10’ Analiza typu matematycznego: Powierzchnia koła (kołowy dysk) e = π r2 Okrągły dysk jest częścią płaszczyzny ograniczonej okręgiem. Aby obliczyć pole okrągłego dysku, podziel go na jak najmniejsze części. Wytnij te kawałki, a następnie ułóż je tak, jak pokazano na rysunku:

Obserwujemy kształt podobny do prostokąta, którego „podstawa” jest równa długości koła, czyli π × r, a „wysokość” z promieniem koła. Dlatego pole koła jest równe polu utworzonego prostokąta, czyli z r × π r Pole koła o promieniu r jest równe E = πr2