Temat 3 Prezentacja materiałów edukacyjnych

Relacja korespondencyjna jest regułą, która wiąże elementy zbioru A (zbiór wejściowy) z elementami zbioru B (zbiór wyjściowy). Zgodność między elementami dwóch zbiorów (A i B) może wystąpić na kilka sposobów, takich jak:

  1. Ze schematem strzałek. (np. FigA).
  2. Według grafu (zbiór uporządkowanych par) (np. FigB).
  3. Według typu (jeśli występuje) (np. y2 + 3x = -1).
  4. Z tabelą cen.

  1. Ze sformułowaniami słowno-opisowymi lub symbolicznie {np. drzewo przyrasta o 20 cm rocznie, więc wysokość drzewa wiąże się z jego wiekiem za pomocą funkcji h, h=wiek ⸱ 20 }

Funkcja jest szczególnym przypadkiem parowania ze zbioru A do zbioru B, gdzie każdy element zbioru A jest sparowany tylko z jednym elementem zbioru B. • Zbiór A nazywany jest Polem Definicji • Zbiór elementów B, które są sparowane z elementami A, nazywany jest przedziałem cenowym funkcji.

Rys. 1 (brak funkcji)

Rys. 2 (funkcja)