Temat 3 Prezentacja materiałów edukacyjnych

Temat: Gimnazjum.

Analiza twierdzenia matematycznego: Oś symetrii figury to linia dzieląca figurę na dwie części, które pokrywają się, gdy figura jest złożona wzdłuż linii. W tym przypadku mówimy, że kształt ma tę linię jako oś symetrii. Analiza: środek symetrii. Konstruowanie symetrycznych punktów i kształtów. Wyjaśnij równość figur punktowo-symetrycznych.

Czas trwania: 5-10’