Temat 3 Prezentacja materiałów edukacyjnych

Czas trwania: 5-10’ [Temat: Gimnazjum (A3.5)] Analiza twierdzenia: Z punktu poza linią prostą jest prosta prostopadła do prostej. Odległość punktu od prostej jest równa długości odcinka linii wychodzącego z punktu i prostopadłego do prostej.

Konstruowanie prostej prostopadłej z wykorzystaniem narzędzi matematycznych.  Ćwicz prawidłowe użycie trójkąta matematycznego lub linijki