Temat 3 Leonardo da Vinci

Prezentacja materiału edukacyjnego 15’ -20’

Leonardo da Vinci był typowym człowiekiem renesansu o wielu talentach. Chociaż znamy go jako artystę, był także inżynierem, naukowcem i matematykiem. Jest kimś, dla kogo matematyka zajmuje dużo miejsca w jego pracach. Należą do nich takie dzieła, jak Ostatnia wieczerza, Człowiek witruwiański i Pokłon Trzech Króli, by wymienić tylko kilka.

Jakie figury geometryczne Leonardo da Vinci wykorzystał w swoich obrazach?