Temat 3 Interwały

Ostatnim aspektem, który musimy wprowadzić, zanim zrozumiemy, czym jest koło chromatyczne i jak działa, są interwały muzyczne. Interwał to odległość między dwoma nutami. Zrozumienie interwałów oznacza umiejętność budowania skal muzycznych i akordów, które są podstawą kompozycji muzycznych i piosenek. Jeśli weźmiemy skalę C-dur i porównamy stopniowo pierwszą nutę C ze wszystkimi innymi zawartymi w niej nutami, otrzymamy następujące interwały:

Ich ponumerowanie jest dość proste, ponieważ jeśli C jest pierwszą nutą, D będzie drugą, E trzecią, F czwartą itd., a kiedy nałożymy pierwszą nutę na drugą (C i D), będziemy nazywać ten interwał sekundą. Jeśli nałożymy C na E, otrzymamy trzecie i tak dalej. Jak już widzieliśmy, kiedy mamy C razem z następnym wyższym C, nazywamy to oktawą. Jedynym interwałem, który nie implikuje rzeczywistej odległości, jest interwał pierwszy (nazywany unisonem), czyli tak nazywa się nutę, która pokrywa się z samą sobą. Tak więc, patrząc na wzór, C powtarza się dwukrotnie właśnie dlatego, że pokrywa się z samym sobą. Interwał ten nie jest bezużyteczny, ponieważ na przykład dwa różne instrumenty mogą grać unisono (tzn. dwa instrumenty, które stworzą coś nowego.)