Temat 3 Figura, skala, regularny siedmiokąt

Jak zaznaczono na zdjęciu, gama durowa jest reprezentowana przez nieregularny siedmiokąt (o siedmiu bokach), którego boki mają tę samą logikę rozmieszczenia tonów i półtonów, co gama durowa. Jeśli użyjemy liter zamiast nut, zaczynając od Do i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, otrzymamy: A, B, C, D, E, F, G. Boki tego siedmiokąta są zgodne z tym wzorem: 1) AB = BC = DE = EF = FG 2) EC = GA Jak widać, boki mają tylko dwa „rozmiary” i moglibyśmy je przedstawić symbolicznie za pomocą boków AB i CE. Ale jeśli w ten sam sposób każda skala durowa jest zgodna z dokładnym porządkiem T i sT i porządek ten można przedstawić za pomocą pewnego siedmiokąta, możemy uogólnić i powiedzieć, że ten konkretny siedmiokąt reprezentuje wszystkie gamy durowe. Jeżeli jako symboliczną jednostkę miary boku siedmiokąta zdefiniujemy AB= 1 m i CE= ½ m (odpowiadające 1 T i 1 sT), możemy uogólnić i powiedzieć, że: Siedmiokąt nieregularny (1 m- 1 m -½ m- 1 m- 1 m- 1 m- ½ m) = skala durowa (T)-(T)-(sT)-(T)-(T)-(T) -(sT) Należy pamiętać, że skala durowa jest najważniejszą ze wszystkich, na której powstały największe arcydzieła i przeboje z przeszłości i teraźniejszości.