Temat 3 Detale ozdobne

Nowoczesne budynki są zazwyczaj pozbawione dekoracji. Tworzone w szybkim tempie z myślą o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Jednak to, co przykuwa naszą uwagę w budynkach zabytkowych, to elementy dekoracyjne trwale związane z budynkiem, umieszczane wewnątrz i na zewnątrz budynku, np. rzeźby, płaskorzeźby, obrazy, mozaiki, detale dekoracyjne.

Atrakcyjne turystycznie miasta to takie, w których znajdziemy budynki z różnych okresów z detalami  zdobniczymi.

Detale ozdobne

To zadanie jest rodzajem gry miejskiej o temacie: polowanie w mieście. Polega ona na  poszukiwaniu detali architektonicznych przedstawiających zwierzęta. Można je przeprowadzić we własnym mieście lub podczas wycieczki. Nauczyciel decyduje. Czas trwania 1 godzina