Temat 3 Cząsteczki

Cząsteczka powstaje, gdy dwa lub więcej atomów jest połączonych w celu wykorzystania swoich zewnętrznych elektronów. Elektrony te nazywane są elektronami walencyjnymi znajdują się na najwyższym zajętym poziomie energii atomu. Cząsteczka to najmniejsza część substancji. Cząsteczki zbudowane z dwóch atomów nazywane są dwuatomowymi. Na przykład tlen cząsteczkowy (O2), azot z powietrza (N2) i gazowy chlor (Cl2