Temat 2 Wstęp do Teatru Uciśnionych

Teatr Uciśnionych (TO) to partycypacyjna technika teatralna, która sprzyja współpracy i demokratycznej interakcji między uczniami. TO zaprasza ludzi, by stali się „widzami-aktorami”, zdolnymi do działania i wykorzystującymi teatr jako przestrzeń prób do społecznej przemiany.

KN obejmuje udział różnych aktorów. Oto lista kluczowych aktorów typowej produkcji TO:

  • Facylitator: Facylitator jest odpowiedzialny za prowadzenie uczestników przez proces tworzenia i wystawiania sztuki. Pomagają zorganizować próby, prowadzą rozgrzewkę i ułatwiają
  • Spect-actors: Są to członkowie widowni, którzy aktywnie uczestniczą w spektaklu. Zachęca się ich do przerwania akcji i przedstawienia propozycji lub rozwiązań przedstawionych na scenie problemów.
  • Aktorzy: Są to aktorzy, którzy grają postacie w produkcji. Mogą to być Opresorzy lub Sojusznicy.
  • Joker: Są to facylitatorzy, którzy kierują produkcją i pomagają stworzyć bezpieczną i wspierającą przestrzeń do eksploracji i eksperymentowania. Mogą też odgrywać różne role na scenie, np. ciemiężcy lub sprzymierzeńców uciśnionych.