Temat 2 Sztuczna inteligencja i roboty

Sztuczna inteligencja i roboty to dziedziny pokrewne, jednak nie można ich postrzegać jako tożsame. Sztuczna inteligencja to szeroka dziedzina informatyki, która odnosi się do rozwoju systemu wykonującego zadania o inteligencji podobnej do ludzkiej, podczas gdy roboty to fizyczne maszyny, które można zaprogramować do wykonywania różnych zadań i działań. Nie wszystkie roboty są oparte na sztucznej inteligencji, jednak wiele robotów do pewnego stopnia wykorzystuje technologie sztucznej inteligencji. Na przykład robot, który wykonuje powtarzalne zadania produkcyjne na linii montażowej, może nie mieć żadnych możliwości sztucznej inteligencji, ale może być zaprogramowany na z góry określone ruchy i działania. Z kolei robot zaprojektowany do interakcji z ludźmi w środowisku społecznym, taki jak robot humanoidalny, może wymagać zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, aby umożliwić mu postrzeganie ludzkich emocji i zachowań oraz reagowanie na nie. Połączenie sztucznej inteligencji i robotów napędza ekscytujące zmiany i innowacje, takie jak rozwój pojazdów autonomicznych, zrobotyzowanych operacji chirurgicznych i inteligentnych asystentów osobistych, ale istnieją obawy ,co do wpływu tego połączenia na zatrudnienie, bezpieczeństwo i etykę.