Temat 2 Sonifikacja

Sonifikacja to proces wykorzystywania dźwięku do przedstawiania i przekazywania danych lub informacji za pomocą wzorców dźwiękowych, nut muzycznych lub innych wskazówek słuchowych. Sonifikację można wykorzystać do przedstawiania informacji w sposób, który czyni je bardziej dostępnymi dla osób z wadami wzroku lub do oferowania dodatkowych sensorycznych informacji zwrotnych dla osób z normalnym wzrokiem. Sonifikację można również wykorzystać jako kreatywne narzędzie dydaktyczne do badania związków między dźwiękiem a innymi rodzajami informacji sensorycznych.