Temat 2 Przyczyny zniszczenia architektury

W ciągu dziejów było wiele cennych budynków, a nawet miast, które zostały zniszczone przez różne katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, erupcje wulkanów i inne. Niektóre znamy tylko z legend, jak Atlantyda.

Inne z wykopalisk archeologicznych, takich jak Pompeje.

Oprócz zniszczeń pozostających poza ludzką kontrolą, wojny zniszczyły nie tylko pojedyncze budynki, ale nawet całe miasta. Jako przykład może tu posłużyć Warszawa zniszczona podczas II wojny światowej, czy niedawno zniszczone Aleppo czy ukraińskie miasta.

W tym przypadku mamy już jednak zdjęcia, które mogą być podstawą do rekonstrukcji. Malowidła są znacznie rzadszym przykładem dokumentacji umożliwiającej rekonstrukcję architektury. W tym rozdziale pokażemy również takie przykłady.

Zniszczone zabytki

Partenon, zniszczony w XVI wieku

Pompeje pokryte warstwą popiołu wulkanicznego i pumeksu na głębokość od 4 do 6 m podczas erupcji Wezuwiusza w 79 r. n.e.

Belchite koło Saragossy, zniszczone podczas hiszpańskiej wojny domowej Licencja: CC-BY-SA 4.0 Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Vista_de_Belchite,_Aragón_(España).jpg