Temat 2 Główna skala

Jeśli skala chromatyczna reprezentuje podstawową skalę, z której wywodzą się wszystkie inne skale używane do komponowania muzyki w zachodnim systemie muzycznym, skala durowa jest z pewnością najważniejsza i najczęściej używana. Chociaż wywodzi się ze skali chromatycznej, obejmuje tylko niektóre z jej wysokości. Najbardziej znana jest z pewnością skala C-dur, którą już wcześniej wprowadziliśmy, odnosząc się do białych klawiszy fortepianu. Zwykle jest napisana przy użyciu jednego z tych dwóch systemów:

C D E F G A B C

Do Re Mi Fa Sol (lub So) La Si (lub Ti) Do

Jest to następstwo siedmiu różnych tonów plus powtórzenie pierwszego w wyższej oktawie. Ta gama durowa, podobnie jak wszystkie gamy durowe, ma precyzyjną regułę konstrukcyjną, którą można łatwo zapamiętać, odnosząc się do białych klawiszy fortepianu. Właściwie to może pomóc nam ustalić, że odległości między nutami muszą wynosić: T T sT T T T sT – czyli ton, ton, półton, ton, ton, ton, półton. Aby jednak lepiej zrozumieć, czym są te odległości między nutami i jak się je nazywa, musimy wprowadzić pojęcie interwału.