Temat 2 Etapy procesu twórczego

  1. Przesłuchiwanie. Najważniejszą częścią tej fazy jest zidentyfikowanie potrzeby lub problemu, który wymaga rozwiązania.
  2. Gromadzenie danych. Należy zebrać informacje o problemie, jego potrzebach czy metodach, które są obecnie stosowane.
  3. Inkubacja. Zebrane informacje muszą zostać przyswojone; aby to zrobić, wymaga „refleksji” nad problemem, czynnej lub biernej.
  4. „Oświecenie”. W tej fazie widzimy rzeczy jasno i pojawia się rozwiązanie.
  5. Przygotowanie. W tej fazie proces twórczy łączy się z procesem innowacyjnym. Innowacja pojawia się, gdy pomysł materializuje się w nowym procesie, towarze lub usłudze.
  6. Komunikacja. Po zastosowaniu lub wdrożeniu pomysłu należy go rozpowszechnić wśród wszystkich zaangażowanych osób lub podmiotów. Proces ten wygeneruje pewne modyfikacje i dostosowania pierwotnej procedury lub usługi, co doprowadzi do lepszego dostosowania do potrzeb problemowych.