Temat 2 Druga zasada dynamiki Newtona

„Zmiana ruchu jest proporcjonalna do przyłożonej wypadkowej siły napędowej i zachodzi wzdłuż linii prostej, w której siła była wywierana”. Ciało o większej masie ma również większą bezwładność. W rzeczywistości, jeśli ta sama siła działa na dwa ciała o różnej masie, zgodnie z zależnością wskazaną powyżej, ciało o większej masie ulega mniejszemu przyspieszeniu, wolniej zmieniając swoją prędkość. Oznacza to, że ciało o większej masie opiera się bardziej zmianom swojego stanu spoczynku lub ruchu, a ponieważ bezwładność jest właściwością opierania się zmianom stanu spoczynku lub ruchu, ma ono większą bezwładność. Jeżeli ciało A działa siłą na ciało B, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą o takim samym natężeniu i kierunku, ale o przeciwnej orientacji.

Każdy uczestnik sprawdza w tej praktyce, co to znaczy być masą i siłą .Dla wszystkich będzie jasne, że z tą samą siłą trudniej będzie pchać cięższe masy. Uczestnikom spodoba się wykonanie tego eksperymentu w różnych opcjach

CZAS TRWANIA: 10’