Temat 2 Ciepło

Jest to przenoszenie energii kinetycznej pomiędzy ruchami wibracyjnymi atomów oraz cząsteczek i objawia się zmianami temperatury. Ten transfer energii zawsze zachodzi z ciał o wyższej temperaturze do ciał o niższej temperaturze