Temat 2 Cele uczenia się

  • Zrozumienie sposobu obliczania pola koła
  • Symulacja obliczania powierzchni krążka kołowego w pomiarze zanieczyszczenia i rozprzestrzeniania się wody.
  • Empatia zagrożenia poprzez aktywny udział w kalkulacji poprzez ukierunkowaną i specyficzną improwizację teatralną.