Temat 2 Cele uczenia się

  • Oś symetrii, środek symetrii