Temat 2 Cele uczenia się

Twierdzenie: Z punktu poza linią prostą jest prosta prostopadła do prostej.

Symulacja twierdzenia z przebiegiem nowonarodzonego żółwia Caretta Caretta na najgłośniejszy bodziec dźwiękowy.