Temat 1 Wstęp

Matematyka i sztuka są ze sobą powiązane na różne sposoby. Sama matematyka została opisana jako sztuka motywowana pięknem. Matematykę można dostrzec w sztukach takich jak muzyka, taniec, malarstwo, architektura, rzeźba i tekstylia. Matematyka i sztuka mają długi historyczny związek. Matematyka to dziedzina zajmująca się przede wszystkim abstrakcyjnymi pojęciami i ideami. Jednak fotografia odegrała kluczową rolę w matematyce, umożliwiając nam wizualizację pojęć matematycznych i czyniąc je bardziej dostępnymi dla szerszej publiczności.

Czas trwania: 5-10’