Temat 1 Wstęp

Żółw Caretta – Caretta to rzadki i zagrożony wyginięciem gatunek żółwia. Jej ratunek jest pilny. Z tego powodu w ostatnich latach na obszarach piaszczystego wybrzeża, gdzie znaleziono jaja, przyjęto zwyczaj natychmiastowej ewakuacji tych obszarów z dala od obecności człowieka. Szum morza jest głównym elementem, który prowadzi noworodki do matki w morzu. Jednak ostrzejszy dźwięk (odgłosy miasta, działalność człowieka itp.) może łatwo zmienić ich orientację i doprowadzić do śmierci. Droga do bodźca dźwiękowego jest zawsze linią prostą. Aby obliczyć odległość, jaką muszą pokonać od punktu do linii brzegowej, uczniowie muszą zrozumieć twierdzenie o istnieniu i wyjątkowość prostopadłości. Wartość źródła dźwięku w ratowaniu tego rzadkiego gatunku uczniowie wczują się w teatralną praktykę bodźca dźwiękowego. Czas trwania: 5-10’