Temat 1 Wstęp

Wzory geometryczne. Wzory geometryczne składają się z serii kształtów. Wzory utworzone z kształtów są podobne do wzorów utworzonych z liczb, ponieważ wzór jest określony przez regułę.