Temat 1 Wprowadzenie

Lista Światowego Dziedzictwa powstała na mocy międzynarodowej konwencji podpisanej w 1972 roku po kilkuletnich negocjacjach. Głównym celem tej konwencji była ochrona przyrody i zachowanie dóbr kultury.

Impulsem do stworzenia listy światowego dziedzictwa, które powinno być zachowane dla przyszłych pokoleń, były zagrożone zabytki Egiptu i Nubii podczas budowy tamy Assuan. W 1960 roku Dyrektor Generalny UNESCO zainicjował Międzynarodową Kampanię Ratowania Zabytków Nubii.

W latach 1960-1980 zebrano 40 milionów dolarów z 50 krajów.