Temat 1 Transformacja muzyczna i geometryczna

Ta lekcja jest poświęcona analizie zastosowań niektórych izometrii w muzyce. Celem jest sprawdzenie, w jaki sposób niektóre techniki kompozytorskie odnajdują bliskie analogie z transformacjami geometrycznymi. Termin „izometryczny” oznacza „respektujący odległości”. Dowolną izometrię można uznać za sztywny ruch na płaszczyźnie figury, który można przesuwać, odbijać lustrzanie lub obracać. Translacja, symetria osiowa, symetria centralna i rotacja to przekształcenia izometryczne.