Temat 1 Kwestie cyberbezpieczeństwa

Złośliwe oprogramowanie odnosi się do złośliwego oprogramowania zaprojektowanego do uszkodzenia lub kradzieży informacji z systemów komputerowych, często wykorzystywanego do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do urządzenia lub sieci (np. wirusy, konie trojańskie, robaki). Cybernękanie odnosi się do nękania lub zastraszania kogoś poprzez rozpowszechnianie plotek w Internecie, publikowanie krzywdzących komentarzy oraz udostępnianie osobistych lub zawstydzających materiałów danej osoby. Naruszenie danych odnosi się do naruszenia danych przechowywanych u dostawców usług w chmurze, udostępnienia poufnych informacji i ujawnienia ich nieupoważnionym podmiotom poprzez ataki hakerskie lub phishingowe. Udostępnianie danych odnosi się do firm i organizacji udostępniających dane osobowe (np. dane demograficzne) podmiotom zewnętrznym, co skutkuje nieautoryzowanym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych użytkowników. Kwestie prywatności odnoszą się do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych bez wiedzy i zgody danej osoby (np. pliki cookie, sygnały nawigacyjne)