Temat 1 Czas muzyczny i jego pomiar

W muzyce czas mierzy się inaczej niż zwykle – w sekundach, minutach, godzinach. Jest to związane z tym, jak wolno lub szybko muzycy grają podczas wykonywania utworu. Kiedy mówimy o „czasie” w muzyce, mamy na myśli wiele rzeczy, a najbardziej bezpośredni to rytm lub tempo; na przykład mówimy, że dana piosenka ma wolny lub szybki rytm. Nazywa się to „tempo”, włoskie słowo oznaczające… czas! Instrument, który ustala tempo w muzyce, nazywa się „METRONOM”. Oznacza bpm lub liczbę uderzeń na minutę. Jeśli ustawimy metronom na 80 uderzeń na minutę, oznacza to, że w ciągu minuty będzie 80 uderzeń; jeśli ustawimy to na 72 bpm, będzie 72 uderzeń. Zróbmy praktyczny test. Ustaw metronom na 72 bpm i przygotuj stoper. Zsynchronizuj prędkość bpm i uruchom stoper zaczynając liczyć liczbę uderzeń. Po minucie powinieneś  naliczyć 72 uderzenia.

Jeśli ustawimy go na 60 uderzeń na minutę, uderzenia będą nakładać się na sekundy: 60 uderzeń na minutę oznacza 60 uderzeń na minutę, więc jedno uderzenie metronomu pokrywa się z 1 sekundą. Istnieje zależność między tempem, czasem muzycznym i czasem, jak to zwykle rozumiemy (sekundy, minuty, godziny), ale to tylko zbieg okoliczności. Jednak to powiązanie faktycznie się zacieśnia, gdy myślimy o czasie trwania utworu muzycznego. Kiedy na przykład mówimy, że piosenka trwa 2 minuty i 30 sekund, mamy na myśli nasz czas, tak jak go zwykle mierzymy. Ale ta piosenka ma swoje własne tempo (bpm). Tymczasem określmy, czym jest JEDNOSTKA MUZYCZNA czasu: ćwierćnuta. Jest oznaczona wartością ułamkową: 1/4. Jedno uderzenie równa się 1\4. Tak więc, jeśli zdarzy ci się zobaczyć partyturę muzyczną, zauważysz, że ma ona „4/4” na początku. Czas 4\4 jest najbardziej powszechny. Wiele piosenek lub utworów muzycznych jest napisanych w formacie 4\4. Można powiedzieć, że jest to naturalny czas. 4\4 należy odczytywać w następujący sposób: mianownik odnosi się do jednostki miary, licznik odnosi się do liczby uderzeń mieszczących się w takcie.