Temat 1 Co to jest temperatura?

Wszystkie cząsteczki tworzące substancję poruszają się z określoną prędkością. Termodynamicznie temperaturę nazywamy średnią prędkością lub energią kinetyczną (ruchem) cząstek cząsteczek. W wyższych temperaturach prędkość cząstek jest większa, podczas gdy w temperaturze zera bezwzględnego cząstki są nieruchome.