Temat 1 Co to jest reakcja chemiczna?

Reakcja chemiczna to proces przestawiania atomów między substancjami w celu utworzenia nowych związków o różnych właściwościach. Kiedy związki lub pierwiastki reagują, przekształcają się w jedną lub więcej różnych substancji. Substancje, które reagują, nazywane są reagentami, a substancje, które powstają, nazywane są produktami. Reakcja chemiczna jest reprezentowana przez równanie chemiczne, w którym reagenty są umieszczane po lewej stronie strzałki, a produkty po prawej stronie. Skąd wiemy, że zachodzą reakcje? Możemy stwierdzić, że zachodzi reakcja, ponieważ widzimy zmianę w środowisku:

  • Pojawiają się bąbelki, istnieje wymiana ciepła (chłodzi lub ogrzewa).
  • Pojawia się światło
  • Pojawia się bryła
  • Pojawia się zapach
  • Jest zmiana koloru