Plecy

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego w Jarosławiu

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu to liceum kształcące 800 uczniów w wieku 14-19 lat. Szkoła jest zespołem składającym się z liceum i technikum geodezyjnego. Program nauczania pozwala uczniom wybrać przedmioty, których chcą się uczyć na poziomie rozszerzonym. Wśród specjalizacji znajdują się nauki ścisłe i IT, nauki przyrodnicze i nauki humanistyczne. Istnieje również możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących studentów do rozwoju kariery w architekturze. Studenci ci są szczególnie zainteresowani sztuką. Uczniowie uczestniczą w wielu zajęciach pozalekcyjnych, w tym w projektach artystycznych i charytatywnych. Osiągają wysokie wyniki w krajowych egzaminach zewnętrznych, a także w różnych konkursach. Większość z nich kontynuuje naukę na uczelniach.