Plecy

STOWARZYSZENIE MIEDZYNARODOWE CENTRUM ZARZADZANIA INFORMACJA

(ICIMSS) jest stowarzyszeniem naukowym zajmującym się informacją, edukacją i kulturą. Cele ICMSS obejmują również promowanie komunikacji i badań międzykulturowych. ICIMSS współpracuje ze szkołami wszystkich szczebli, sektorem szkolnictwa wyższego oraz pracownikami z sektora kultury, prowadząc warsztaty, krótkie i dłuższe kursy oraz organizując wydarzenia publiczne. Wśród odbiorców działań ICIMSS są zarówno uczniowie uzdolnieni, jak i wykluczeni z różnych powodów, np. artyści niepełnosprawni czy młodzi uzależnieni ludzie. Wśród aktywności ICIMSS jest również dokumentacja i promocja dziedzictwa kulturowego. W tym celu powstało szereg baz danych w tym portale cieszące się dużym uznaniem jak Biblioteka Kolekcji Prywatnych (www.bikop.eu ) czy www.pictures.bank.eu Ponadto ICIMSS odpowiada za redakcyję międzynarodowego czasopisma Uncommon Culture.