Plecy

NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE od 1990 roku pracuje z osobami niepełnosprawnymi, próbując promować nową kulturę niepełnosprawności, pokonując bariery między „ludźmi wykluczonymi” a „resztą świata”. Misją Nazareno jest indywidualne podejście do każdej osoby, jej potencjalnych talentach i umieszczenie jej w stymulującym kontekście kulturowym. Nazareno pracuje z osobami niepełnosprawnymi, osobami z zaburzeniami psychicznymi, osobami defaworyzowanymi oraz dziećmi w niekorzystnej sytuacji społecznej lub osobistej. Nazareno to obecnie grupa 4 różnych spółdzielni oferujących osobom niepełnosprawnym i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji wszechstronne wsparcie, poczynając od rozpoznania ich indywidualnych potrzeb. Każda spółdzielnia jest zaangażowana i proponuje liczne projekty i działania. Podstawą działalności i filozofii Nazareno jest założeniem, że bez względu na osobowe ograniczenia, każdy może dążyć do doskonałości. Kultura i sztuka są jednocześnie celem i środkiem. Poprzez kulturę i sztukę ludzie mają szansę na samorealizację. Nazareno zawsze angażowało szkoły na każdym poziomie, inne organizacje i ośrodki w swoje działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych w twórcze działania: poprzez muzykę, teatr, taniec i warsztaty