Plecy

SUNRAISE (Stem Unlimited Raise dzięki Arts at School in Europe) to projekt Erasmus+ KA2, który trwa od lutego 2022 do lutego 2024.

W projekcie SUNRAISE chcemy opracować zestaw narzędzi szkoleniowych wspierających nauczycieli szkół średnich i edukatorów w nauczaniu przedmiotów STEM. Nauczanie przedmiotów ścisłych chcemy wspierać technikami artystycznymi, na przykład Geometria z Muzyką, Fizyka z Tańcem, Ekologia z Teatrem. Projekt SUNRAISE chce szczególnie zwrócić uwagę na zmiany klimatyczne, zagrożenia dla zdrowia lub nierówność w dostępie do nauczania na odległość dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji, co utrudnia lub uniemożliwia udział w edukacji szkolnej. Odpowiedzialne i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym wymaga od młodych ludzi nie tylko wiedzy zdobytej w procesie nauczania, ale interdyscyplinarnych kompetencji, krytycznego myślenia i kreatywności pomocnych w rozwiązywaniu problemów. Dlatego wśród priorytetów projektu SUNRAISE są promowanie zainteresowania uczniów przedmiotami z grupy STEM i doskonalenie tych umiejętności przez włączanie sztuki STEAM, a także wsparcie nauczycieli i dyrektorów szkół. Ponadto SUNRAISE ma na celu wspieranie różnorodności we wszystkich zakresach edukacji. W tych działaniach wyjątkowy wkład może wnieść sektor kultury i kreatywny wnosząc kreatywność i sztukę do edukacji. Takie podejście będzie jeszcze bardziej skuteczne w przypadku uczniów niepełnosprawnych/SPE, ponieważ wykorzystanie kreatywności i języków wizualnych poprawi ich proces uczenia się nawet w przypadku trudnych przedmiotów z zakresu nauk ścisłych.

Objectives

Poprawa jakości nauczania poprzez innowacyjną i alternatywną dydaktykę, która wzbogaca STEM.

Integracja edukacji formalnej z edukacją nieformalną prowadzoną przez profesjonalnych artystów i artystów niepełnosprawnych, pozwalająca organizacjom kulturalnym i kreatywnym odgrywać aktywną rolę we współpracy z sektorem edukacji. Rezultatem tej współpracy powinno być ułatwienie edukacji wspartej różnymi formami ekspresji artystycznej.

Wsparcie nauczycieli w rozwijaniu ich umiejętności w zakresie STEM i kreatywności przydatnych w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań w obliczu indywidualnych i zbiorowych wyzwań

Pomoc uczniom, w tym uczniom niepełnosprawnym, z SPE i/lub znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, w radzeniu sobie z reperkusjami społecznymi i emocjonalnymi pandemii przez nowe możliwości wyrażania siebie, rozwijając relacje między STEM a sztuką

Rozwijanie świadomości uczniów, umiejętność relacji i komunikacji oraz zdolności do nieszablonowego myślenia

Outputs

PR 1
EU needs analysis
Pobierz
PR 2
Platforma E-learningowa
Czytaj więcej
PR 3

Program szkoleniowy

Czytaj więcej
PR 4

SUNRAISE e-book

Czytaj więcej

Target groups

School

 Nauczyciele i edukatorzy szkół średnich, zwłaszcza ci pracujący w stowarzyszeniach z młodzieżą niepełnosprawną, ze SPE i/lub problemami społeczno-ekonomicznymi

Students

Uczniowie szkół średnich, korzystający z realizacji programu w zakresie przedmiotów ścisłych i artystycznych.