Zastrzeżenie praw autorskich

Dostęp do wszystkich materiałów audiowizualnych uzyskano za darmo z bezpłatnych internetowych platform stockowych i/lub YouTube oraz zastosowano przepisy dotyczące dozwolonego użytku bez intencji naruszenia jakichkolwiek praw autorskich. Jeśli uważasz, że prawa autorskie zostały naruszone, prosimy o kontakt pod adresem https://sunraiseproject.eu/contact/ celu rozwiązania polubownego.