Unit 4 Zabytki architektury wpisane na Listę  Dziedzictwa UNESCO

Główna świątynia Abu Simbel. Fotograf Francisco Anzola

Treść lekcji
0% Ukończone 0/2 Kroki