Plecy

Moduł 4 Architektura wsparta fotografią i malarstwem

Odpowiedzialny partner: ICIMSS
Autorzy: Piotr Kożurno, Maria Śliwińska

Zapraszamy do uczestnictwa w Module 4 : Architektura wsparta fotografią i malarstwem

W tym module zwrócimy uwagę na rolę rysunku, malarstwa i fotografii w tworzeniu i rekonstrukcji obiektów architektonicznych.

Cele nauczania:

  • wprowadzenie podstawowych pojęć i terminów z zakresu architektury
  • umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji, ich syntezy i oceny
  • kreatywne myślenie
  • Umiejętność pracy zespołowej
  • umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce
  • umiejętność planowania pracy

Rysunek architektoniczny łączący elewację, przekrój i plan: rysunki wg Willey Reveley Jeremy Benthama propozycja więzienia w stylu Panopticon, 1791