Plecy

Moduł 7 PODEJŚCIE STEAM DOEKOLOGIA Z WŁĄCZAJĄCYMI PRAKTYKAMI TEATRALNYMI

Odpowiedzialny partner: THEAMA – Inclusive Theatre
Autor: Mr. Vassilis Oikonomou

Wstęp do Modułu 7

W tym module integracyjne praktyki teatralne mają na celu zaangażowanie uczniów gimnazjów (w wieku 12-15 lat) w zrozumienie twierdzeń z ich programów nauczania, zwłaszcza matematyki, w kontekście ich zastosowań ekologicznych.

Cele nauczania

Wykorzystaj matematykę wywodzącą się z aktualnego programu nauczania klasy 7 i powiąż ją z tematem ekologicznym, używając integracyjnych technik teatralnych do stworzenia zajęć klasowych.