Plecy

Moduł 3 Technologia, muzyka i teatr

Odpowiedzialna organizacja: CSI
Autor: Iro Vasileiou

Wstęp

Chociaż technologia i sztuka mogą wydawać się przeciwległymi krańcami akademickiego spektrum, istnieją między nimi wyraźne powiązania, a także zgłaszane powiązania, które po wzmocnieniu można uznać za korzystne dla motywacji uczniów w przedmiotach STEM. Rzeczywiście, doniesiono, że włączenie technik artystycznych do nauczania przedmiotów STEM jest korzystne dla uczniów szkół średnich (Maslyk, 2018). Dotyczy to w szczególności wykorzystania sztuk scenicznych podczas nauczania przedmiotów związanych z technologią.

Cele kształcenia

Moduł 3 ma na celu osiągnięcie następujących celów: Zwiększenie zdolności edukatorów do przekazywania informacji uczniom w sposób, który poprawia ogólne wyniki w ich nauce i obejmuje uczniów niepełnosprawnych. Podniesienie świadomości na temat różnych sposobów postrzegania tego, jak przedmioty, których nauczanie poprzez sztukę byłoby bardzo trudne, mogą być nauczane za pomocą teatru i muzyki. Zwiększenie zdolności motywowania uczniów do dalszej nauki i pobudzanie ich ciekawości do uczenia się nowych rzeczy.